Nyungwe Lepidoptera Diversity Project

Cetoniinae (Coleoptera)

Philippe LEONARD

phileonard@yahoo.com

 
Goliathini : Compsocephalus bennigseni Kuhnt, 1909, Goliathini : Compsocephalus bennigseni Kuhnt, 1909,
Goliathini : Cyprolais ruteri de Lisle, 1953, Goliathini : Cyprolais ruteri de Lisle, 1953,
 
Goliathini : Cyprolais hornimani ssp. elgonensis, Allard 1982,  
Goliathini : Eudicella cupreosuturalis, Bourgoin 1913, Goliathini : Eudicella cupreosuturalis, Bourgoin 1913,
Goliathini : Eudicella gralli ssp. ♂  Goliathini : Eudicella gralli ssp.
 Goliathini : Eudicella ducalis, Kolbe 1914, Goliathini : Eudicella ducalis, Kolbe 1914,
Goliathini : Eudicella euthalia bertherandi, Fairmaire 1891, Goliathini : Eudicella euthalia bertherandi, Fairmaire 1891,
 
Goliathini : Caelorrhina babaulti, Bourgoin 1921, Goliathini : Caelorrhina babaulti, Bourgoin 1921,
 
Goliathini : Tmesorrhina runsorica, Arrow 1909, Goliathini : Tmesorrhina runsorica, Arrow 1909,
 
  Goliathini : Megalorhina harrisi, Westwood 1847,
 
  Goliathini : Neptunides stanleyi elgonensis, Allard 1985,
 
Goliathini : Stephanorrhina tibialis ssp., Waterhouse 1879,  
Goliathini : Gnathocera costata convexiuscula, Kraatz 1899, Goliathini : Gnathocera costata convexiuscula, Kraatz 1899,
Goliathini : Gnathocera trivittata ruandana, Kraatz 1899, Goliathini : Gnathocera trivittata ruandana, Kraatz 1899,
 
  Goliathini : Gnathocera cruda pilosa, Kraatz 1897,
Cetoniini : Pachnoda alluaudi, Bourgoin 1913 Cetoniini : Pachnoda rwandana, Rigout 1984
 
Cetoniini : Pachnoda bukobensis, Moser 1914  
  Cetoniini : Pachnoda bukobensis, Moser 1914   Cetoniini : Pachnoda aemula, Bourgoin 1919

Cetoniini : Pachnoda helleri, Moser 1910 Cetoniini : Pachnoda helleri, Moser 1910
 
  Cetoniini : Dischista impunctata seynaevi, Basilewsky 1955
  Diplognathini : Diplognata gagates, Forster1771 Diplognathini : Diplognatha spp.
 Diplognathini : Pseudinca rufulus, Kolbe 1914  Diplognathini : Pseudinca plicatus, Kolbe 1914
Diplognathini : Heteropseudinca arrowi, Valck Lucassen 1933  Diplognathini : Pseudinca marginicollis, Valck Lucassen 1933
 
Gymnetini : Stethodesma strachani, Bainbr 1840  
Cetoniini : Leucocelis abdita, Kolbe 1914 Cetoniini : Leucocelis plebeja, Kolbe 1895
Cetoniini : Aphelinis clypealis , Antoine 1987, Cetoniini : Aphelinis clypealis, Antoine 1987,
 
 Cetoniini : Polybaphes tigrina, Arrow 1909  
 
 Cremasto sp.